دوره های آموزشی

ترم مقدماتی

آموزشگاه فرهنگ در ترم اول خود تمامی موارد مورد نیاز برای انجام و اجرای گریم در سینما را مد نظر قرار داده و برای ترم دوم…
ظرفیت: خصوصی

ترم تکمیلی

آموزشگاه فرهنگ در ترم ۲ آنچه در ترم مقدماتی عنوان شد را تکمیل تر می کند و آنچه مقدمات آن ذکر شد مثل بافت و مدلینگ…
ظرفیت: خصوصی

پکیج های اقتصادی

پکیج های اقتصادی موقعیت برای کسانی که: 1- زمان محدودی دارند. 2- بودجه کمتری برای این موضوع در نظر دارند. 3- فقط در تکنیک خاصی از…
ظرفیت: خصوصی
فهرست
چت آنلاین
ارسال پیام از طریق WhatsApp